1sixth grade student

دانش آموز فارغ التحصیل ششم دبستان

جشن فارغ التحصیلی ششم دبستان ترنج شهریور 1401

دانش آموز فارغ التحصیل ششم دبستان چه خصوصیاتی دارد؟

این دانش آموزان حداقل شش سال را در دبستان سپری کرده اند و در پایه های مختلف تحصیلی دروس متنوعی را فرا گرفته اند.

افرادی که در دروس شامل ریاضی، علوم، هنر، ورزش، فارسی، خلاقیت و …..

همچنین در خصوص حل مساله، دوست یابی، کنترل خشم، برنامه ریزی، نظم و انضباط فردی و اجتماعی، رعایت قوانین و مقررات، صبر و بردباری

و در ادامه

مشارکت در کارها، مسئولیت پذیری، مهارت گوش کردن، مهارت نه گفتن، کنترل احساسات، عمیق شدن در کارها، تعهد، تمرکز، اهمیت دادن به خود، توجه به کلام و …. مهارت هایی را تمرین و کسب کرده اند.

ریاضیات

دانش آموز فارغ التحصیل ششم دبستان در درس ریاضیات مهارت حل مساله و درک مفاهیم را می آموزد.

دانش آموز قادر خواهد بود که برای مساله ها راه حل های متفاوتی را بیابد و تمرین کند که کوتاه یا بلند پاسخ دهد.

دانش آموز یاد گرفته و تمرین می کند که مسائل هر چند پیچیده باشند راه حلی دارند و قادر است که آنها را حل کند و پاسخی منطقی برایشان بیابد.

برای حل مسائل حتما نباید به دنبال راه حل های پیچیده یا آسان باشد بلکه هر مساله را با روش ها و راه حل های متفاوت می تواند حل کند و در بن بست رندگی و کارها گیر نکند.

ششم دبستان

1sixth grade student

ششم ابتدایی

1sixth grade student
1sixth grade student

علوم

این درس بر اساس تجربه در آزمایشگاه و سپس در کارهای واقعی است. دانش آموز فرا می گیرد هر تجربه را ابتدا در قالب کارهای کوچک انجام دهد سپس اگر نتیجه مناسبی داشت در سطح وسیع و اجتماع بکار گیرد.

تمرین کنید

تمرین کند و نتیجه کارها را با دقت بررسی و نتایج حاصل را یادداشت برداری و سپس خطاها را برطرف نموده و بارها تمرین و آزمایش کند تا بهترین نتیجه را بدست بیاورد.

دانش آموز فارغ التحصیل ششم ابتدایی آموخته که آزمایش در سطح کوچک از ایجاد خسارت و هزینه برای خود و جامعه کاسته و تغییر در مولفه های آزمایش می تواند تاثیرات مختلفی ایجاد کند.

1sixth grade student

هنر

برانگیختن حس هنری دانش آموزان و علاقه مند نمودن آنان به بروز هنرهای دست و بارور نمودن افکار هنری آنان از جمله محاسن این درس است.

هنر هر فرد منحصر بفرد و مخصوص خودش است هر چند تقلید کند.

افراد با قرار گرفتن در محیط آموزشی آنچه در درون و فکر و سر انگشتانشان است را بروز می دهند و در پایان سال ششم تقریبا رشته یا ذوق مورد نظرشان شکوفا خواهد شد.

هنر افراد با مربیان ماهر و هدایت در رشته مختلف هنری و قرار گرفتن دانش‌آموزان در معرض انواع رشته های هنری بروز پیدا می کند.

در کلاس هنر هماهنگی دست و چشم و فکر با هم اتفاق می افتد و عصب و عضله فرد همزمان هماهنگ می شوند.

ارتباط هنر با فکر

هنر موجب ایجاد نظم فکری و برون افکنی فکری فرد می شود و دانش آموز یاد می‌گیرد گره های موجود در هر بخش را چگونه بازگشایی کند و پله بعدی افکارش را روی آن بچیند.

این درس به نوعی موجب خالی شدن افکار و ایجاد تازگی در خلاقیت و پیدا کردن راه حل چالش های زندگی است.

بهترین دبستان    1sixth grade student

ورزش

ورزش از جمله علاقه مندی های دانش آموزان است.

در زمان ورزش مربی با استفاده از تکنیک های ورزشی موجب فعال شدن عضله های بدن دانش آموزان و ایجاد جنب و جوش و تحرک می شود.

ورزش با هدایت مربی ماهر موجب هماهنگی بین عصب و عضله دانش آموز و ایجاد رابط های عصبی در مغز فرد می گردد.

دانش آموزانی که این ساعت را جدی می گیرند هم به سلامت جسمی و هم روحی و هم بروز خلاقیت شان کمک می کنند.

نقش مهم مربی ورزش

مربی ورزش با در نظر گرفتن توانایی هر دانش آموز و ارائه تکنیک های لازم به آنان موجب ایجاد مهارت و بروز توانایی دانش آموز می شود.

در پایان تحصیل در دبستان یعنی پایه ششم ابتدایی دانش آموز حداقل یک مهارت ورزشی را داراست.

مربی ماهر با استفاده از ورزش مشکلات جسمی و حرکتی دانش آموزان را برطرف و موجبات تخلیه هیجانات یا فشارهای روحی زندگی روزمره آنان را فراهم می آورد.

ورزش دانش آموزان در آینده ورزش حرفه ای آنان اهمیت دارد.

1sixth grade student

فارسی

زبان هر کشور از جمله مهمترین عامل ارتباطات انسانی آن به شمار می رود.

هر فرد نیازمند فراگیری حداقل یک زبان برای مراودات روزمره خود است.

دانش آموز از ابتدای ورود به دبستان مهارت های نوشتاری و خواندن را فرا می گیرد و به صورت حرفه ای تر همراه با دستور زبان فارسی تا پایان ششم ابتدایی ادامه می یابد.

معلم فارسی به صورت تخصصی با استفاده از ابرازهای مختلف از جمله دیکته و انشاء همچنین در کنار درس اصلی، هدایت دانش آموزان به خواندن کتاب های غیر درسی، مهارت زبان فارسی را به آنان می آموزد.

با فراگیری فارسی توسط دانش آموز، بیان آنان نیز تقویت شده و نحوه گفتگو و مذاکره را نیز فرا می گیرند.

تمرین و ممارست دانش آموزان در فراگیری شعر و معانی کلمات، موجب افزایش دایره لغات آنان شده که این خود زیربنای انگیخته شدن ذوق ادبی آنان است.

توجه به وزن کلمات و استفاده از جملات آهنگین و رعایت دستور زبان فارسی، موجب ایجاد نظم فکری و تمرین نظم فردی و اجتماعی و در مواجهه با مسایل روز جامعه است.

فارغ التحصیلی ششم ابتدایی دبستان ترنج

مهارت حل مساله

این مهارت یکی از کلیدی ترین مهارت های هر فردی است.

دانش آموزان در مواجه شدن با چالش های گوناگون فرا می گیرند که چگونه مشکلات را حل کنند نه آنکه آنها را حذف کنند.

مدارسی که به این مهم توجه دارند نکته بسیار مهمی را برای دانش آموزان نهادینه می‌کنند.

برای دستیابی به پاسخ صحیح و یافتن راه حل های درست و بهینه مسایل مختلف درسی، زندگی و …. استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده و یادگیری روش های حل مساله یک ضرورت است.

1sixth grade student

دوست یابی

یافتن رفیق و دوست صمیمی یکی از چالش های مهم هر دانش آموز است.

در این دوران دانش آموز فرصت دارد تمرین کند که دوستان مناسبی برای خودش انتخاب نماید.

یافتن رفیق در این دوران کمک فراوانی به  تمرین وفاداری، همراه، همراز و هم کلام شدن با دیگران می نماید.

این خود تمرینی برای ازدواج در آینده و نحوه شکل دادن ارتباط با همسر و شکل گیری خانواده امن است.

کنترل خشم

کنترل خشم از جمله محاسن هر فرد محسوب می شود.

در این دوران دانش آموز در کنار مربیان توانمند فرا می گیرد در مواجهه با مسایل مختلف بر خود مسلط باشد.

با دیدن و برخورد با حالت های مختلف رفتاری و شنیدن حرف های مختلف، تمرین خودکنترلی می کند.

کنترل خشم موجب ایجاد فرصت های جدید در زندگی کاری و اجتماعی افراد است.

1sixth grade student

برنامه ریزی

در طول سال های دبستان دانش آموزان یاد می گیرند برای کارهایشان برنامه ریزی داشته باشند.

آنها با ساعت و زمان و اهمیت آن آشنا می شوند.

باد می گیرند لازم است در ساعت مشخصی در مدرسه حضور داشته باشند و از قبل برای رسیدن به مدرسه برنامه ریزی می‌کنند.

برنامه کلاسی در اتاقشان نصب و خود را ملزم به رعایت ساعات درسی می کنند.

آنها فرا گرفته و تمرین می‌کنند که برای انجام برنامه کلاسی لازم است برنامه خواب و استراحت خود را تنظیم کنند.

برای رفتن به میهمانی ها و تولد ها و …. برنامه ریزی می کنند.

آنها به تدریج و با تمرین در برنامه ریزی قوی تر شده و زمان و کارهای خود را مدیریت می کنند.

1sixth grade student

placeholder

نظم و انضباط فردی و اجتماعی

دانش آموز برای رسیدن به کارهای مربوط به مدرسه و امور شخصی اش نیاز به نظم و انضباط فردی دارد.

دانش آموز می بیند که کلاس آنها در مدرسه در ساعات مشخص شروع و در ساعت مشخص نیز پایان می یابد

در کلاس درس همه چیز منظم در کنار هم قرار گرفته اند صندلی ها، کتاب ها، تابلوها و

دانش آموز در زمان هایی که کتاب، دفتر، لباس و … را به سختی پیدا می کند، بیشتر متوجه اهمیت آن می شود.

داشتن نظم و انضباط فردی به دانش آموز کمک می کند تا در وقتش صرفه جویی شود و به جای آن بتواند به تفریحات، افزایش توانایی ها و … بپردازد.

به عنوان مثال هنگامی که در صف حیاط مدرسه قرار می گیرد این یک تمرین عملی برای نظم و انضباط گروهی است.

دانش آموز در این سن برایش نهادینه می شود که نظم و انضباط فردی در همه جا برایش کاربرد دارد.

این می تواند آینده کاری و حرفه ای اش را به نحو موثری تحت تاثیر قرار دهد.

1sixth grade student

رعایت قوانین و مقررات

نوزاد از لحظه تولد ملزم به رعایت قوانین و مقررات می شود. قوانینی که توسط بیمارستان و پدر و مادر یا سرپرستش در موردش رعایت می شود تا زمانی که در اجتماع وارد می شود که شامل قوانین خانه و مدرسه و …. است.

دانش آموز در مدرسه یاد می گیرد مقررات فراوانی برای زندگی در دنیا وجود دارد و در همه زمینه ها ملزم به رعایت آنها است.

قانون ها برای ایجاد یک وحدت رویه و ایجاد انضباط فردی و اجتماعی وضع شده اند و این قوانین، کلی است و هر فردی می تواند برای خودش قانون شخصی درست کند و از دیگران بخواهد به آن احترام بگذارند.

مثلا در خانه برای محل نگهداری از کفش ها می تواند جاکفشی در نظر بگیرد و خود و دیگران را ملزم به گذاشتن کفش در قفسه مخصوصش کند.

مثلا برای لباس هایش کمد در نظر بگیرد و هر روز لباس هایش را در آن مرتب بچیند.

صبر و بردباری

افراد خواسته های مختلف و زیادی دارند که هیچگاه تمامی ندارد.

در این رابطه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است

دانش آموز در دبستان یاد می گیرد که برای رسیدن به خواسته هایش لازم است صبر کند.

مثلا برای استفاده از خوراکی هایش لازم است صبر کند تا زنگ تفریح زده شود.

مثلا در کلاس لازم است صبر کند تا معلم تدریش به پایان برسد آنگاه سئوالات خود را بپرسد.

این تمرین از خانه تا مدرسه ادامه دارد و این چرخه تا پایان عمر فرد دائما” تکرار می شود.

افراد در سایه صبر و بردباری به مرتبه های بلندی می رسند.

دانش آموزی که در مقابل یک رفتاری از دوستش که به نظرش مبهم است، اگر صبر داشته باشد دوستیش متلاشی نمی شود و تا سالهای سال ادامه می یابد.

همینطور افراد خانه و جامعه نسبت به هم و در مواجهه با مشکلات لازم است صبر داشته باشند تا به نتایج خوبی برسند.

1sixth grade student

مشارکت در کارها

دانش آموزان در مدرسه و در کلاس درس یاد می گیرند با افراد دیگر شامل مدرسه، معلم،  سایر دانش آموزان و همکلاسی هایشان تعامل داشته باشند. آنها فرا می گیرند در گروه های کوجک و بزرگ در کنار هم کار کنند با خنده، گریه، شادی و عم در کنار یکدیگر تعامل مثبت داشته باشند.

در خانه نیز مشارکت در کارهای خانه و کمک به پدر و مادر یا هم نوعان را تمرین می‌کنند.

این تمرینی برای وارد شدن به گروه های اجتماعی و مشارکت در جامعه است.

دانش آموز با دیدن افرادی که در گروه های ورزشی، درسی یا هنری در کنار هم فعالیت می کنند، یاد می گیرد که با عضوشدن در گروه ها می تواند به رشد و بالندگی خودش و دیگران کمک کند و از تنهایی دور بماند.

دانش آموز وقتی به اهمیت گروه ها و مشارکت در کارها پی می برد که موفقت آنها را مشاهده می کند.

سیستم آموزش و پرورش و مدرسه با قرار دادن کارهای تیمی در کنار کارهای فردی، زمینه حضور دانش آموزان در کنار یکدیگر را فراهم آورده است.

مسئولیت پذیری

قبول مسئولیت یک کار برای اکثر افراد دشوار است.

دانش آموز در این مقطع یاد می گیرد که مسئول تمام کارها است.

معمولا افراد مسئولیت کارها را نمی پدیرند چون پاسخگو بودن  در قبال آن دشوار است.

بنابراین اکثر دانش آموزان حتی مسئولیت درس خواندن خود را نیز نمی پدیرند.

مسئولیت دانش آموزان شامل مسئولیت در قبال درس، سلامتی، نظم و انضباط و بسیاری از حوادث و رویدادهای ریز و درشت است.

پذیرفتن مسئولیت آنچه رخ می دهد به فرد قدرت می دهد و آن فرد احساس بهتری خواهد داشت.

دانش آموزان یاد می گیرند مسئول خود و اطراف خود هستند و مسئول تک تک اتفاقات خواهند بود.

مهارت گوش کردن

گوش کردن یک مهارت مهم و پنهان و بسیار موثر برای هر فرد است.

دانش آموز در این دوره از زندگی اش فرا می گیرد که نه تنها خوب بشنود بلکه خوب گوش بدهد.

گوش دادن نوعی شنیدن همراه با درک و توجه است.

این مهارت برای دوران تحصیل و کار و زندگی آنها بسیار موثر و مفید و حتی سونوشت ساز است.

تمرین این مهارت و درک و بدست آوردن آن، یک دستاورد بسیار ارزشمند برای دانش آموزان خواهد بود.

1sixth grade student

مهارت نه گفتن

این مهارت به خودی خود یک دنیایی دیگر و پر چالش است.

افراد زیادی نمی توانند در مقابل درخواست های دیگران از کلمه “نه” استفاده کنند.

این درخواست ها می تواند هم در جهت مثبت باشد هم منفی.

بسیاری از افراد ضمن تمیز دادن نوع درخواست ها چنانچه امکان انجام آن را نداشته باشند یا نخواهند آنها را انجام بدهند رویشان نمی شود که “نه” بگویند و در رودربایسی قرار می گیرند و علیرغم میل باطنی شان به نوعی مجبور به انجام آن می شوند.

بنابراین این مهارت یک مهارت مهم و حیاتی در طول زندگی است.

حتی در جاهایی می تواند سرنوشت فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

برای مطالعه در این رابطه به دیگر مقالات این سایت مراجعه فرمایید.

کنترل احساسات

شاید یکی از چالشی ترین کارها، کنترل احساسات باشد.

انسان ها در حالت های مختلف، احساسات متفاوتی از خود بروز می دهند.

هنگام شادی، غم، خوشحالی، ناراحتی، سرما، گرما، هنگام مشاهده رفتارهای مغایر با افکارشان و …

کنترل این احساسات به معنی بروز ندادن احساسات نیست بروز احساسات یکی از نیازهای اساسی هر فرد است و لازم است احساسات به موقع و به اندازه بروز داده شود.

احساسات شدید در مقابل پیشامدها و زمان های مختلف زندگی چه در حالت مثبت چه منقی اغلب خسارت بار خواهد بود.

درست است شاید گاهی کنترل احساسات حتی ناممکن هم باشد ولی خارج شدن برخی احساسات از کنترل فرد می تواند در سرنوشت کاری یا زندگی فرد تاثیر مهمی داشته باشد.

برای این منظور راهکارهای متعددی وجود دارد که در دیگر مقالات این سایت به آنها پرداخته ایم و می تواند مطالعه بفرمایید.

تعهد

این باعث در نظر گرفتن چیزی فراتر از خود است.

تعهد داشتن به معنی عمق بخشیدن به خود و وسعت دادن خود است.

تعهد به خود یعنی قبول مسئولیت تمام و کمال در مورد جامعه و تمام اطراف در زمان حال و حتی گذشته و آینده است.

این یک نیت درونی و عمل قلبی در خصوص دنیایی وسیع تر و بزرگ تر است.

تعهد مربوط به یک کلامی بزرگتر از خود و فراتر از هستی است.

تعهد بر اساس یک کلام شکل می گیرد. کلامی که همراه با قول فرد به خود است.

نویسندگان

سید محمد علی سیادتی

فاطمه علی پور ندوشن

منتظر نظراتتان هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up