کتاب های درسی همواره و همه جا در دسترس شماست

آنچه شما مطالعه می کنید

کتاب های درسی سال تحصیلی 1400-1399 دبستان

کتاب های اول دبستان

پایه اول دبستان دارای 5 عنوان کتاب است.

از هر جا به دوست خوبم دسترسی دارم

کتاب فارسی اول دبستان

دانلود کتاب های اول دبستان

به کتاب هایم عشق می ورزم

دبستان ترنج پیشرو در روش های نوین آموزشی

کتاب های دوم دبستان

پایه دوم دبستان دارای 6 عنوان کتاب است.

از هر جا به کتاب هایم دسترسی دارم

نگارش فارسی دوم ابتدایی

دانلود کتاب های دوم دبستان

من عاشق کتاب هایم هستم

دبستان ترنج پیشرو در روش های نوین آموزشی

کتاب های سوم دبستان

پایه سوم دبستان دارای 7 عنوان کتاب است.

من همه جا همراه شما هستم

علوم سوم ابتدایی

دانلود کتاب های سوم دبستان

کتاب دوست خوب من!

دبستان ترنج پیشرو در روش های نوین آموزشی

کتاب های چهارم دبستان

پایه چهارم دبستان دارای 7 عنوان کتاب است.

من عاشق شما هستم

فارسی چهارم دبستان

دانلود کتاب های چهارم دبستان

کتاب اینجا، آنجا، همه جا

دبستان ترنج پیشرو در روش های نوین آموزشی

کتاب های پنجم دبستان

پایه پنجم دبستان دارای 7 عنوان کتاب است.

من همواره یار و یاور شما هستم

فارسی پنجم دبستان

دانلود کتاب های پنجم دبستان

کتاب بی نظیرترین دوست من

دبستان ترنج پیشرو در روش های نوین آموزشی

کتاب های ششم دبستان

پایه ششم دبستان دارای 8 عنوان کتاب است.

من ……… هستم

( شما جای خالی را پر کنید )

کار و فناوری ششم ابتدایی

دانلود کتاب های ششم دبستان

کتاب، دروازه اي به سوي جهان گسترده دانش

دبستان ترنج پیشرو در روش های نوین آموزشی

کتاب های درسی

اهداف آموزش و پرورش ابتدايي

مهمترين هدف در دوره ابتدايي، پرورش استعدادهاي کودکان مي باشد. منظور از استعداد، توانايي و قابليتهاي بالقوه دانش آموزان است. استعدادها دو دسته عمومي و خاص مي باشند . استعدادهاي عمومي، بايد در همه افراد جامعه شکوفا شوند.

تقويت حس نظم ، مسووليت پذيري و رعايت حقوق ديگران : در اين دوره، لازم است نظم و انضباط ، حس مسووليت پذيري ، احترام به حقوق ديگران و کنترل خود را به کودک ياد داد.

ايجاد بينش کافي نسبت به تمدن : در دوره ابتدايي ، لازم است کودکان را با علومي چون تاريخ ، جغرافيا و اجتماعي آشنا نمود .

هدف از آموزش چنين علومي در اين دوره ، اين است که کودکان با زمان و مکان پيرامون خود ارتباط برقرار کرده و نسبت به تمدن کشور عزیزمان ایران، احساس تعلق کنند .

آموزش اطلاعات بهداشتي ، ايمني ، قوانين و هنجارهاي اجتماعي : کودکان در اين دوره ، از نظر فکري قادر به درک قواعد هستند.

برنامه هاي درسي بايد با مراحل رشد کودک هماهنگ باشند . کودک در اين دوره، ويژگيهاي جسمي ، رواني ، عاطفي و فکري خاصي داشته و تفکر محسوسي دارد.

اهداف عمومی محتوا در برنامه درسی پایه ابتدایی

این اهداف به طور کلی در سه دسته قرار دارد:

  • کودکان را قادر سازد تا بتواند به عنوان یک کودک زندگی کنند و به آنان کمک نماید تا استعدادهای خود را به عنوان یک انسان بی نظیر نمایان سازد،
  • به کودکان کمک نماید تا در ضمن زندگی و تعامل همکارانه و همیارانه با دیگران به عنوان یک موجود اجتماعی رشد یابد و به عنوان یک شهروند خوب سهیم باشد
  •  آماده نمودن کودکان برای یادگیری های سطح بالا و تحصیلات تکمیلی

بهترین دبستان دخترانه کرج

 

keyboard_arrow_up