دانلود کتاب های درسی سوم ابتدایی

کتاب نگارش فارسی سوم ابتدایی

نگارش فارسی سوم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی سوم ابتدایی

سوم دبستان

کتاب نگارش فارسی

کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاری زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارت های تولید مکتوب زبان می یپردازد؛ یعنی درکتاب فارسی، زبان آموز، اطلاعات و معارف را از طریق متن درس ها و آموزه ها، دریافت می کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویت توانایی تفکّر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور فعّال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ امّا در کتاب نگارش، آموخته ها ( مجموعه ی دیده ها، شنیده ها، خوانده ها و اندیشیده ها ) در قالب نوشته، نمایان می شوند. افزون بر این، در تدوین کتاب نگارش، به موضوع نگارش با رعایت سیر تدریجی و مرحله ای، توجّه کافی شده است.

سوم دبستان 

مهارت نوشتن

نوشتن یکی از مهارت های زبانی است که از طریق آن، شخص می تواند اندیشه ها، باورها، احساسات و تجربه های دیداری، شنیداری و خوانداری خویش را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به نویسنده، این توانایی را می دهد تا در مورد مطالبی که می خواهد بنویسد، بیندیشد و نوشته های خود را پیرایش و ویرایش کند. نویسنده هرچه در به کارگیری هنجارهای نگارشی تواناتر باشد، مطلبی که می نویسد؛ منسجم تر خواهد بود و پیام او شفّاف و روشن به خواننده، انتقال خواهدیافت.
نوشتن، سطوحی دارد؛ املا یکی از سطوح مقدّماتی آن است؛ املا هم مراحلی دارد که از آن جمله می توان به توانایی تبدیل نشانه های آوایی به نوشتاری، نوشتن درست نشانه ها و توانایی خوانانویسی و زیبانویسی اشاره کرد.

کتاب فارسی سوم ابتدایی، افزون بر آموزش املا، به سطح پیشرفته ی نوشتن ( نگارش و انشا ) توجّه ویژه ای دارد.

آموزش نگارش در پایه ی سوم ابتدایی با بندنویسی آغاز می شود، زیرا شناخت بند و رعایت اجزای آن در نوشته، گام اصلی نگارش و انشاست، در واقع هدف این است که دانش آموز در پایان سال سوم ابتدایی بتواند یک بند منسجم بنویسد و نشانه های نگارشی را درست به کارگیرد.

در کتاب نگارش، برای هر درس، صفحه ای با عنوان «نگارش» وجود دارد که به آموزش بندنویسی می پردازد.

در صفحه نگارش مطالبی پیوسته به هم، در زمینه آموزش «بند نویسی» تدوین شده است. آموزش و یادگیری درستِ این مهارت، به هدایت و نظارت علمی و آموزشی آموزگاران محترم، وابسته است. بهترین راهبرد در ارتقای بهینه ی دانش آموزان در تقویت توانایی های نگارشی، ورزش های ذهنی و تجربه های قلمی ساده ی آنان است. به همین سبب، لازم است همکاران گرامی با دقّت و با حوصله، دانش آموزان را به انجام این فعّالیت ها تشویق کنند.

کتاب فارسی سوم ابتدایی

فارسی سوم ابتدایی

دانلود کتاب فارسی سوم ابتدایی

کتاب ریاضی سوم ابتدایی

ریاضی سوم ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی سوم ابتدایی

کتاب علوم سوم ابتدایی

علوم سوم ابتدایی

دانلود کتاب علوم سوم ابتدایی

کتاب قرآن سوم ابتدایی

قرآن سوم ابتدایی

دانلود کتاب قرآن سوم ابتدایی

کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

دانلود کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

keyboard_arrow_up