دانلود کتاب های درسی اول ابتدایی

کتاب نگارش فارسی اول ابتدایی

فارسی کلاس اول دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی اول ابتدایی

کتاب نگارش فارسی

برای پیشبرد بهتر فرایند یاددهی-یادگیری و کمک به ارتقای سطح آموزش توجه شما را به نکات زیر جلب می کنم:

 1. در کتاب فارسی ( مهارت خواندن ) به روش کلی و در این کتاب به روش تحلیلی و در بعضی از بخش های هر دو کتاب به هر دو رویکرد توجه شده است.
 2. در این کتاب به مهارت های نوشتاری زبان ( دست ورزی، رونویسی، کلمه نویسی، جمله نویسی و بند نویسی ) و مهارت هایی نظیر دقت، شناخت، تشخیص و کاربرد توجه شده است و به همین دلیل برنامه ی زبان آموزی شامل دو کتاب فارسی ( مهارت خواندن ) و نگارش ( مهارت نوشتن ) است. بنابراین کتاب نگارش ( مهارت نوشتن ) جنبه ی آموزشی دارد و باید هماهنگ با کتاب فارسی ( مهارت خواندن ) تدریس شود.
 3. معلمان محترم می توانند بنا به تشخیص خود و با توجه به توانایی دانش آموزان و نیاز یادگیری آنان، شمار تمرین های هر هفته را کاهش یا افزایش دهند.

کتاب نگارش فارسی

ادامه مطلب

 1. به تناسب رشد و توسعه ی آموزش توصیه می شود که از روش هایی مانند:
  • همیاری، تلفیقی، بحث گروهی و …. استفاده شود.
  • حضور دانش آموزان در فرایند یاددهی-یادگیری، زمینه ی پرورش استعداد و شکوفایی تفکر و خلاقیت آنان را موثر تر فراهم می سازد.
 2. نوشتن یکی از درس های کتاب با عنوان «آزاد» به عهده ی معلم و دانش آموز است تا:
  • بر اساس نیازها و ضرورت های فرهنگ محلی، ذوق و مشارکت معلم و دانش آموز، نوشته شود.
 3. برای یادگیری بهتر دانش آموزان، توصیه می شود:
  • خانواده ها و اولیای محترم قبل از کار با دانش آموز، با معلم گرامی تبادل نظر کنند.
 4. خانه های خالی ( جدول ) کنار صفحه ها برای کمک به بازخورد توصیفی ( کیفی ) به عملکرد دانش آموز پیش بینی شده است.
 5. جدول زمان بندی و برنامه ی چگونگی پیشرفت آموزش و تجربه های یادگیری، پیشنهاد و انعطاف پذیر است. بنابراین:
  • در مناطق مختلف ایران عزیز به فراخور شرایط آب و هوایی، هماهنگی های لازم به تشخیص کارشناسان آموزش ابتدایی استان ها، صورت خواهد گرفت.

کتاب فارسی اول ابتدایی

کتاب فارسی اول دبستان

دانلود کتاب فارسی اول ابتدایی

کتاب ریاضی اول ابتدایی

ریاضی اول ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی اول ابتدایی

کتاب علوم اول ابتدایی

علوم اول ابتدایی

دانلود کتاب علوم اول ابتدایی

کتاب قرآن اول ابتدایی

قرآن اول دبستان

دانلود کتاب قرآن اول ابتدایی

keyboard_arrow_up