دانلود کتاب های درسی دوم ابتدایی

کتاب نگارش فارسی دوم ابتدایی

نگارش فارسی دوم ابتدایی

دانلود کتاب نگارش فارسی دوم ابتدایی

دوم دبستان

کتاب نگارش فارسی

برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به ویژه، کتاب فارسی، بر بنیاد یافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت تولّد دوباره یافت.

توجّه به نیازهای کودکان عزیز و رعایت واژگان پایه ی زبان آموزان، متناسب با رشد ذهنی، میزان درک و دریافت آنان مورد توجه قرار گرفته است.

برای کمک به فرایند یاددهی  یادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیکوتر، توجّه شما رابه نکات زیرجلب می کنیم:

1 در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های :

زبانی و قدرت تفکّر و اندیشیدن به یک میزان توجّه شده است.

براین اساس، محتوای درس فارسی در قالب دو کتاب فارسی و نگارش تهیه و سازماندهی شده است،

بنابراین تدریس و یاددهی هر دو کتاب و هم زمانی این کار، اهمّیت ویژه ای دارد.

دوم دبستان 

ادامه مطلب

2 برای تقویت املا و خوش نویسی، تمرین های رونویسی در این کتاب پیش بینی شده است.

در صورت نیاز به کار بیشتر، همکاران محترم می توانند دفتری با عنوان تمامی پاره مهارت های نوشتاری همچون:

مشق خط، رونویسی، گسترش کلمات، فعّالیت های درست نویسی و املا، جمله سازی، نگارش و انشا را در آن تمرین کنند.

در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است:

اوّل خطّ خواندنی، دوم خطّ نوشتنی و سوم خطّ تحریری.

از فصل پنجم این کتاب، تمرین های رونویسی با سرمشق خطّ تحریری ارائه شده اند تا دانش آموزان خواندن و نوشتن آن را تمرین کنند.

در تمرین های خوش نویسی نیز:

دانش آموزان به تدریج و با شیبی ملایم، نحوه ی نوشتن حروف و کلمات فارسی را به خطّ تحریری می آموزند.

لازم است معلّمان ارجمند:

هنگام ارزشیابی از آموخته های املایی دانش آموزان بر درست نویسی و شکل نوشتاری کلمات، تکیه و تأکید نمایند؛

بنابراین، نوشتن املا به خطّ نسخ یا تحریری از ارزش آن نخواهد کاست.

بهبود آموزش

4 با توجّه به اینکه امروزه درفرایند یاددهی  یادگیری، دانش آموز نقش فعّالی دارد، توصیه می شود:

همکاران تا حدّ امکان از روش های فعّال و پیشرفته در تدریس و آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند.

ایجاد فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان در فعّالیت های کلاسی باعث تقویت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن و اندیشیدن می شود.

5 با توجّه به اینکه اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر تفکّر و خلّقیت استوار است، انتظار می رود همکاران گرامی در کلاس درس به این جنبه و نیز تفاوت های فردی توجّه داشته باشند.

برای تقویت خلّقیت، بهتر است از پرسش های واگرا و بازپاسخ استفاده و در پاسخ های ابداعی و خلّق دانش آموز، از پیش داوری پرهیز شود تا مانع پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار خلّق آنان نشود.

6 برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتر است در آغاز سال، جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار و نحوه ی کار با کتاب های فارسی به آنان توضیح داده شود.

این کار موجب آگاهی بیشتر خانواده ها ازرویکردها، روش ها و ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.

7 از آنجا که انجام هر عمل به راهنما و دستورالعمل نیاز دارد، انتظار می رود همکاران محترم درکلیه ی مراحل تدریس از مطالب کتاب راهنمای معلّم و کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند.

قصه و شعر

8  بسته ی آموزشی درس فارسی برای پشتیبانی از محتوای کتاب فارسی تهیه شده است و به کارگیری اجزای آن در حین تدریس موجب تسهیل، تحکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود.

فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محیط کلاس به صورت آزاد و با آرامش، با هم نوشتن را تمرین کنند.

نوشتن درس آزاد کمک می کند تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظرگرفتن فصول کتاب در کلاس درس طرح کنید.

این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای احتمالی را جبران کنید و در برنامه ریزی درسی و تألیفِ بخشی از محتوای کتاب مشارکت داشته باشید.

10  در ارزشیابی به مهارت های چهارگانه ی زبانی ( خواندن، نوشتن، دیدن، شنیدن )، تفکّر و قدرت تحلیل دانش آموزان در طول سال تحصیلی توجّه شود و در آزمون های عملکردی نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری به عنوان فعّالیت های عملی، مورد توجّه قرار گیرد.

11  معلّمان گرامی در ارزشیابی درس املا، توجّه داشته باشند که:

تشدید در شیوه نامه ی جدید املایی، جایگاه و ارزش املایی ندارد.

12  ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا

در آموزش زبان فارسی به دیگر کتاب های درسی نیز توجّه شود.

به همین سبب، بسیاری از مفاهیم اجتماعی، هنری، دینی، علمی و حتّی ریاضی، در کتاب فارسی با استفاده از:

شیوه های قصّه و شعر ارائه شده است و در این کتاب برخی از تمرین ها چنین ویژگی هایی دارند.

کتاب فارسی دوم ابتدایی

فارسی دوم ابتدایی

دانلود کتاب فارسی دوم ابتدایی

کتاب ریاضی دوم ابتدایی

ریاضی دوم ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی دوم ابتدایی

کتاب علوم دوم ابتدایی

علوم دوم ابتدایی

دانلود کتاب علوم دوم ابتدایی

کتاب قرآن دوم ابتدایی

قرآن دوم ابتدایی

دانلود کتاب قرآن دوم ابتدایی

کتاب هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

دانلود کتاب هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

keyboard_arrow_up