برآورده سازی نیازها در کلاس درس

شیوه های برآورده سازی نیازها در کلاس درس:

 1. نیازهای بی واسطه و ضروری
  1. آب 
  2. غذا
  3. اکسیژن
 2. نیاز به احساس امنیت / ایمنی و نظم
  1. سلام و احوالپرسی روزانه
  2. تصاویر و پوسترهای مثبت
  3. راهنمای رفتار در کلاس
  4. احتناب از تهدید، تنبیه و باج دهی
 3. مقررات و برنامه های روزانه مشخص
  1. برنامه مشخصات هفتگی
  2. فعالیت های تقویت اجتماع کلاس به عنوان یک تیم همکار
  3. موسیقی
  4. بازی
  5. ادب و نزاکت آموزی

ما نه فقط برای زنده ماندن به آب نیاز داریم بلکه برای آن که مغزمان به درستی کار کند به آب نیازمندیم.

78 درصد مغز ما را آب تشکیل می دهد. دانش آموزان و معلمان باید هر روز حداقل 6 تا 8 لیوان آب بنوشند.

معلمان باید دانش آموزان را تشویق کنند که شیشه آب با خود به کلاس بیاورند.

همچنین یک پنجم اکسیژن بدن را مغز مصرف می کند که:

 • گشودن پنجره ها برای چند دقیقه برای استفاده از هوای تازه
 • آوردن گل و گیاه در کلاس
 • ایجاد دقایقی برای تنفس در کلاس و دم و بازدم
 • حرکات کششی و بازی های انرژی زا
 • و ….

به این کار کمک می کند.

برآورده سازی نیازها در کلاس درس و نیاز به احساس امنیت، ایمنی و نظم

 • سلام و احوالپرسی روزانه
 • تماس چشمی با دانش آموزان
 • بردن اسم دانش آموزان
 • استفاده از تصاویر با جملات مثبت
 • احترام به تفاوت های فردی
 • توجه به رفتار مسئولانه

همه و همه در جهت ایجاد احساس امنیت و یادگیری زندگی اجتماعی در زمین بازی است.

به عنوان یک راهنمای رفتار در کلاس، مهم ترین مواردی که باید به آن توجه داشت:

 • عدم مزاحمت برای دیگران
 • عدم تجاوز به فضای نشستن و کار دانش آموزان بغل دستی
 • همچنین عدم تحقیر و تمسخر و آزار دیگری

به هر عنوان و دلیل است.

برآورده سازی نیازها در کلاس درس و اجتناب از تهدید، تنبیه و باج دهی

دانش آموزان تمام رفتارها و حرکات معلم را زیر نظر دارند و چنین گمانه زنی می کنند که معلم رفتارش با یک دانش آموز را با آن ها نیز انجام خواهد داد.

وقتی معلم در پاسخ رفتار دانش آموزی او را تهدید، تنبیه یا مسخره می کند، پیامی که تک تک دانش آموزان از این رفتار دریافت می کنند این است که:

کلاس درس جای امنی نیست و تو نیز ایمن نخواهی بود.

اثرات

باج دهی نیز همین اثر را دارد. جایزه و پاداش زیان های متعددی دارد. یکی از آن ها این است که جایزه می تواند علاقه واقعی دانش آموزان را به انجام رفتاری که مورد تشویق قرار می گیرد، تخریب کند.

دانش آموز نه به خاطر رفتار خوب و بجا، بلکه برای جایزه ای که دریافت می کند آن را انجام می دهد.

به محض توقف و قطع جایزه، رفتار نیز قطع خواهد شد. یا اگر کس دیگری برای رفتار مغایر آن جایزه بهتری بدهد، به آن رفتار رغبت نشان خواهد داد.

اشکال دوم جایزه و پاداش این است که رابطه ها را تخریب می کند.

چنانچه دانش آموز به گونه ای رفتار نکرد یا نمره ای نیاورد که صلاحیت دریافت جایزه داشته باشد، امتناع از دادن جایزه در مغز کودک به عنوان تنبیه تلقی می شود.

هیچ کس تنبیه کننده اش را دوست ندارد و رابطه خوبی به او برقرار نمی کند.

راهکار

برآورده سازی نیازها در کلاس درس، نیاز به عشق و احساس تعلق

در بسیاری از مواقع مشکل درجه اول کلاس های درس، انضباط نیست بلکه نبودن مقررات کلاسی و برنامه مشخص است.

نیاز به عشق و احساس تعلق در کلاس درس

نیاز ژنتیک به عشق و احساس تعلق ما را به شکل دادن روابط و پیوندهای انسانی در خانه، محل کار و زمین بازی سوق می دهد.

وظیفه اولیه معلم – به عنوان مدیر کلاس درس- آن است که به دانش آموزان کمک کند در چشم معلم و دیگر همکلاسی ها احساس پذیرش کنند.

هر چه دانش آموزان درباره شما – انتظاراتتان، آنچه خوشحالتان می کند و چیزهایی که ناراحتتان می کند- بدانند، بیشتر از آن چه می دانند را ارج می نهند و بیش تر برایتان تلاش می کنند.

صدا کردن هر کس به نامی که خودش دوست می دارد، احترام به اوست و باعث می شود به فردی که به او احترام می گذارد احساس نزدیکی بیش تری کند.

 

برآورده سازی نیازها در کلاس درس و ساختن محیط آموزشی کلاس

ایجاد احساس تعلق به کلاس و همکلاسی ها یک ضرورت است این کار را می توان به سادگی از دو طریق زیر انجام داد:

 1. انجام بازی های کلاسی
 2. تشکیل گروه های یادگیری

راه های دیگر برای بهتر ساختن محیط آموزشی کلاس

 • بازی هایی برای شناخت یکدیگر و آشنایی با علایق هم ( مانند صندلی دوره یا ایستادن در یک حلقه و …)
 • نام بردن غذاهای مطبوع خود
 • اختصاص روزهایی به عنوان روز خاص مانند روز کلاه، روز رنگ، موسیقی، هنر، تاریخ، ورزش و ….
 • نگارش و نصب تابلویی برای ماموریت یا رسالت کلاس ما مانند این عبارت:

پیشرفت و یادگیری به نحو احسن، در حالی که در یک محیط صمیمی و حمایت گرانه با هم بازی و کار می کنیم )

کار گروهی

برآورده سازی نیازها در کلاس درس و یادگیری مشارکتی

مطالعات زیادی در حوزه تعلیم و تربیت نشان داده که از میان تمامی راهکارهای آموزشی و پرورشی از جمله یادگیری  مغز محوز، هوش های چندگانه، سبک های یادگیری، آموزش مستقیم، یادگیری شایسته، یادگیری مبتنی بر شایستگی و …. یادگیری مشارکتی بهترین و گسترده ترین مبنای تجربی دارد و این طی بررسی های نود سال گذشته بهترین دستاوردهای آموزشی و تربیتی را داشته است.

یادگیری مشارکتی نه تنها دستاوردهای تحصیلی بیش تر و تداوم یادگیری بلند مدت تری به همراه دارد بلکه نتایج زیر را همراه دارذ:

 • سطوح بالاتر از استدلال و تفکر منطقی ( انتقادی )
 • فهم بهتر فرایندها ( باعث ایده های جدید بیش تر و استراتژی ها و راه حل های تازه تری می شود )
 • آموختن را از یک موقعیت به موقعیت های دیگر انتقال می دهد.
 • فراهم ساختن نگرش مثبت نسبت به درس و موضوع مورد مطالعه

 یک اشتباه رایج

در اینجا یک اشتباهی بین «یادگیری مشارکتی» و «کار گروهی» رایج است و بسیاری استراتژی های یادگیری مشارکتی موثر را با کار گروهی اشتباه می گیرند.

بسیاری از معلمان دانش آموز را در یکی از گروه های کاری قرار می دهند و به آن ها یک تکلیف گروهی واگذار می کنند. برای انجام پروژه گروهی قوانینی وضع می کنند و آن گاه از آن ها می خواهند یک کار مشترک انجام دهند که این معایب را به همراه دارد:

 • دانش آموزان در انجام کار اهمال و بی دقتی می کنند برخی هم کم کاری می کنند و یا یک دانش آموز تمام کار را انجام می دهد.
 • دانش آموزان درون خود شروع به شکوه می کنند.
 • والدن شکایت می کنند که نمره فرزندشان به خاطر کم کاری دیگران کم شده است.

و البته معلمان نیز دلخوش به انجام کار توسط تمام دانش آموزان گروه و یادگیری فراگیر می شوند در صورتی که موارد بالا از چشم آنها دیده نشده است.

آنچه بیش تر معلمان، مدارس و سیستم های آموزشی انجام می دهند به کارگیری راهکار یادگیری مشارکتی نیست. آن های دانش آموزان را درگیر یک کار گروهی می کنند.

انجام یادگیری مشارکتی به آموزش نیاز دارد و معلم باید آموزش ببیند و بیاموزد که چگونه آن را در کلاسش پیاده کند.

ساختار پایه و ساده یادگیری مشارکتی

 • ساختار مند باشد.
 • به شیوه ای اعمال شود که از هرگونه منازعه و بگومگوی عمدی و با برنامه جلوگیری کند.
 • دانش آموزان را به انجام تکالیف متمایل کند.
 • مسئولیت پذیری فردی را ترغیب نماید
 • کاملا منصفانه زحمت دانش آموزان را ارزیابی کند.

اگر معلم در ابتدای سال کلاسش را با فعالیت های کلاس سازی و تقویت روحیه گروهی و کلاسی تشکیل داده باشد، شالوده اصلی یادگیر مشارکتی را پی ریخته است.

کار گروهی

برآورده سازی نیازها در کلاس درس و تله های کار گروهی

دانش آموزان برای انجام کار گروهی ابتدا لازم است با هم خوب آشنا شوند. یکی از تله های رایج کار گروهی این است که دانش آموزان سراغ افراد مشابه و یکسانی می روند و این حتی در مورد بزرگسالان نیز صدق می کند و حاضر به رفتن به گروه های تازه نیستند.

برای اجتناب از این تله، برای دانش آموزان توضیح دهید که در طول سال با افراد و گروه های مختلفی کار خواهد کرد و دوستان خوب و جدیدی پیدا  می کنند و گاهی ممکن است با افرادی کار کنند که اگر به انتخاب خودشان بود با آن ها کار نمی کردند.

این نکته بیان شود که این جلوه ای از جهان بیرونی است و توضیح دهید که بسیار مهم است که با انواع مختلف مردم بتوانند کار کنند. لازم است با همکاری هم به تجربه موفقی دست یابند و اینکه گروه های خیلی زود تغییر می کند و با افراد دیگری لازم است کار کنند.

مثال هایی برای روش های انجام کار گروهی

 1. بازی رقص مجسمه: همان طور که توضیح داده شد در بازی آشنایی با هم با روش رقص مجسمه افراد در کنار هم در کلاس راه می روند و به موسیقی یا هر آوایی مانند دست زدن و …. حرکت می کنند و با قطع صدا سرجای خود مثل یک مجسمه بی حرکت بمانند سپس با نزدیک ترین فردی که در کنارشان هست به عنوان زوج همکار خود کار کنند.
 2. کارت های مکمل: کارت هایی بین آن ها تقسم شود و بخواهید که کارت مکمل خود را پیدا کنند هر دو نفر که کارت هایشان مکمل بود در یک گروه با هم قرار می گیرندمثل سی و سه پل اصفهان. حسن کارت سی و سه پل را دارد و علیرضا کارت اصفهان را یا محمد کارت شاهنامه را دارد و امیرعباس کارت فردوسی و …. که در یک گروه قرار می گیرند.
  • کارت ها لازم است به صورت تصادفی توزیع شود و از آن ها خواسته شود زوج مکملشان را پیدا کنند.

مثال هایی از این دست :

تخت جمشید
ارگ بم
مرداب انزلی
ناصرالدین شاه قاجار
نلسون ماندلا
میدان آزادی
قله کوه دماوند
نادرشاه افشار
حافظ شیراز
سی و سه پل اصفهان

بازی های دیگر برای گروه بندی

از دانش آموزان بخواهید هر دو نفری که حرف اول نام کوچکشان یکی است یا حرف اول نام کوچکشان پشت سر هم است ( مثلا الف و ب مثل اکرم و بهناز ) در یک گروه قرار گیرند.

و یا مثلا” استفاده از ابزارهای زیر برای صف بندی:

 • ترتیب الفبای نام و نام خانوادگی
 • قد
 • ترتیب نام شهر محل تولد
 • ترتیب شماره پلاک خانه ( از بزرگ به کوچک یا از کوچک به بزرگ)

انواع بازی ها در این رابطه طراحی شده است که می توانید از روش هایی مانند دایره های روبرو، دایره بیرونی درونی، بحث دو نفره، بارش ذهنی ( طوفان فکری )، زوج همکار و …. استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up